...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ خرداد ۲۵, شنبه

آقای پستچی !


پس چرا این نامه ی گیرین کارتِ من نمیاد ؟؟؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پ.ن : هر دفعه که این پستچی زنگ در خونه رو میزنه دلم میریزه
که نکنه نامه قبولی توی لا تری و واسم آورده، اما...
پ.ن : هنوز سه ماه دیگه وقت مونده