...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ آذر ۱۷, یکشنبه

اینجا پایتخت


شنبه امتحان ِ کتبی ایتلس رو دادم ، بد نبود ، اما اندازه یه امتحان کنکور انرژی برد ، سه شنبه هم امتحان اسپیگینگمه ، توی این چند روز هم رفتم دنبال مدارک دانشگام که متاسفانه هنوز صادر نشده ، باز باید پیگیر باشم ، هوا هم یه خورده سرده ، احتمالن فردا هم جوزف رو میبینم ، شاید با هم بریم باغ ملی ، خلاصه این استرس و فشار ِ ایلتس از رو دوشم برداشته شد...