...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ آبان ۲۱, پنجشنبه

نامه ای به برادرزاده


علیرضا اینو اینجا مینویسم که بدونی چقدراز دستت شاکی هستم ...

آخه پسر این برای بار چندم که بهت میگم وقتی اینجا رو میخونی نرو همه جا جار بزن و به همه بگو چی نوشتم ، علی الخصوص به مامانی ، صاف رفتی گذاشتی کف دستش که من میخوام دندون عقلم رو بکشم ؟ نمیگی مامانی از من دوره و ناراحت و نگران میشه ، بار اول ت هم که نیست. اگه میخواستم بگم خودم میتونستم زنگ بزنم بگم که میخوام این کارو بکنم.

این دفعه رو گفتی تموم ولی اگه بخوای باز ادامه بدی مجبورم میکنی دیگه چیزی ننویسم