...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۹ فروردین ۲, دوشنبه

عید بدون مشخصه های عید


دوباره باشگاه رو شروع کردم ، این یک ماهی که تا برگشتن به ایران مونده برم یکم بدنمو بسازم که ایران خوش بگذره :دی

سال هم که نو شد اما اینجا از تعطیلات نوروزی خبری نیست ، از عید دیدنی و چایی و شیرینی و میوه های فراوون خبری نیست ، از مسافرای نوروزی و بارونای بهاری خبری نیست، خلاصه عید هم فقط توی ایران بوی عید میگیره، سال نو هم که تلویزیون ایران نبود این صدای توپ و ساز رو بشنویم ، دلم خوش بود که از توی اینترنت میتونم شبکه ها رو ببینم که همون لحظه سال تحویل هنگ کرد ، من که اصلن ساعت سال تحویل رو اشتباه فهمیده بودم و با تاخیر میخواستم سال رو تحویل کنم، هنوز هم نفهمیدم 11.15 بود یا 11.03