...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

زن = سیب ، مرد = شر اب
روی عکس کلیک کنید تا بزرگ بشه و بتونید معنی مرد و زن رو بخونید