...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۹ شهریور ۲۵, پنجشنبه

ایرانی حسودایرانی ها فقط به فکر حسادت و اینکه چطور بتونن یه هموطنشون رو پایین بکشن هستن ، امروز چهره ی حسادت رو توی صورت خیلی از ایرانی های هم کلاسیم دیدم که چطور به خاطر اینکه یه ایرانی فارغ التحصیل رشته ی خودمون به عنوان استاد کمکی به ما درس میده داد و فریاد میکردند و ابراز انزجار ! در صورتی که اگر این استاد کمکی هندی بود تازه خیلی هم تحویلش میگرفتند، نمیدونم همه ی ملیت های دیگه چطور اینقدر همبستگی دارند و ما اینطور...