...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۹۰ دی ۱۷, شنبه

Hardship

خيلى سخته با تمام وجود بخواى كارى انجام بدى ولى در توانت نباشه