...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۵ بهمن ۸, یکشنبه

حلیم

وقتی یه مدت شب تا صبح بیدار باشی و فقط یک ساعت قبل از امتحان بخوابی خوب مسلمه که بعد از امتحانات هم همین منوال رو تا یه مدتی داشته باشی . امتحاناتم تموم شد دیگه درسی واسه خوندن ندارم . دیشب هم طبق روال شب های گذشته تا صبح بیدار بودم . گفتم یه کار مفیدی هم بکنم . جاتون خالی رفتم دو کیلو حلیم گرفتم