...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۵ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

بیاد مظلومترین مظلومان

پس کجاست یاری دهنده ای که مرا یاری دهد
این حسین کیست که عالم همه دیوانی اوست