...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ تیر ۲۱, پنجشنبه

متود جدید تغلب

نمایی از جدیدترین متود تغلب کاپیتان در آخرین جلسه امتحان با فرمولهای دینامیک