...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ فروردین ۱۹, دوشنبه

جگرکی

بعد از یه روز سخت، بری باشگاه ، یه عالمه زور بزنی ، بعدش دسته جمعی بری جگرکی کاخ نور ، ده سیخ جگر ، ده سیخ قلوه ، ده سیخ خوشگوشت با ماست موسیر و پیاز و نون داغ ، خستگیو از تنت میبره بیرون، یه سیخش به صد تا پیتزا و همبر و کلاً فست فوود میرزه