...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ فروردین ۲۳, جمعه

درب منزل

تابلوی ورودی سوئت من