...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ تیر ۱۴, جمعه

اینجا شیرازه ؟


نیستید ببینید عجب هوایی شده !!! یه دنیا گرد و غبار