...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ آبان ۲۶, یکشنبه

باز هم مراحل پذيرش


يواش يواش دارم به امتحان ِ ايلتس نزديك ميشم ، زمان مثل برق باد ميگذره ، هر وقت نمي خواي روزها بگذره ، زود زود ميگذره ، اما وقتي ميخواي زود بگذره ، اينجور نميشه، مثل اينكه قانونش همينه !!!

آخر تونستم با دوندگي مدرك ِ موقت كاردانيم رو بگيرم و ريز نمرات كاردانيم رو هم به سازمان مركزي بفرستم تا واسه ترجمه تاييد بشه ، احتمالاً وقتي براي امتحان آيلس رفتم تهران، ميرم و ميگيرمشون ، پروسه جديدي كه ميخوام انجام بدم پر كردن ِ فرم هاي توصيه نامه ي اساتيد هستش، فعلاً كه پيرينتشون گرفتم ، تا بدم به اساتيدم. مرحله ي بعد گرفتن ِ گواهي اشتغال به كارم هست.

اين مراحل ادامه دارد ...