...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

برگشت به هندوستان


یک هفته میشه که برگشتم به هندوستان ، توی این چند روز وقت نکردم که آپ کنم ، اینجا زمان خیلی زود میگذره ، صبح شب میشه شب صبح ، اصلا گذر زمان رو حس نمیکنی ، کلا حس آرامش دلیل خوبیه برای زندگی ، هوا هم که حسابی بارونیه و یهو میبینی شدی خیس آب ، البته به لطف یکی از دوستان، ماشین دار شدیم و دیگه از پیاده روی معاف.