...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

Xperia


به لطف این Xperia دیگه اون نیم وجب مینی لپ تاپ هم از چشم افتاده و یوزلس شده