...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۹۰ فروردین ۵, جمعه

عید نوروز فقط و فقط ایران


عید فقط و فقط توی ایران معنی داره ، تمام