...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۵ اسفند ۱۱, جمعه

Came back home


ديروز از کيش برگشتم. جاتون خيلی خالی بود به طرز فجيهی حال داد. حالا رو عکسايی که گرفتم بيشتر توضيح ميدم. فقط يه نکته اين که کيش دزد نداشت که پیدا کرد. همون روز اول که رسيديم ۱۷۰ هزار تومن ناقابل رو از کيف مادر سربه هوامون زدن. مثل اينکه راست گفتن ۷۰ میليون ايرانی دزدن نکته دوم اينکه ديروز که رسيدم شيراز ماشينو برداشتم که برم دانشگاه تو راه زرت يه ۴۰۵ زد و سپر عقب ماشينو مورد عنايت قرار داد به نظر خودم من مقصر نبودم آخه خيابون يه طرفه بود و ۴۰۵ از فرعی ميومد تو اصلی. خلاصه با طرف صلاح رفتيم البته با وساطت پليس که دلش نمی خواست کروکی بکشه ... بريم سراغ عکسای کيش


فرودگاه شيرازخيابان های زيبای کيش


هتل محل اقامت- هتل ارم


شب کيش

کرايه دچرخه و گردش دور جزيره


پری دريايی در ساحل مرجان


بازار پرديس

ورودی فرودگاه کيش