...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۵ اسفند ۵, شنبه

Kish

پست جديد کمتر از چند ساعت. راستش چند دقيقه پيش قهميدم که فردا ساعت ۱۲ عازم سفر به کيش هستم. مجبور شدم که عکسای شيراز رو هم بزارم تا چند روز نيستم و بعد هم عکسای کيش ميمونه رو دستم ... معمولاْ ما خلبانا می دونيم که اوضای خطوط هوايی کيش چطوره ! پس خدا به خير کنه


اول دروازه قرآن

اينجا هم که احتياج به معرفی نيستبازار وکيل شيرازبازار وکيل شيراز

قلعه کريم خان زند


تابلو نوشتن یادگاری تو باغ ارم


درويش شيرازیدختر شيرازی


دانشگاه رها صدرا