...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ مهر ۸, یکشنبه

کیش


الان کیش هستم در یه تصمیم فوری در عرض کمتر از دو ساعت با دوستام اومدم کیش این بود که نتونستم قبل از رفتن آپ کنم ، هوا یه مقدار شرجی هست ولی قابل تحمله، همه با شروع دانشگاه میشینن پای درس من هم اومدم مسافرت ، نمیدونید چقدر حال میده وقتی هم کلاسی هاتون برن سر کلاس و شما کنار ساحل قدم بزنی