...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ مهر ۳۰, دوشنبه

جشن های 2500 ساله

این عکسایی که پایین میبینید بقایای بجای مانده از چادر های لوکس و مجلل در جشن دوهزار وپانصد ساله هستش که هر کدوم به یکی از پادشاهان و روئسای ممالک جهان تعلق داشته ، در یه فضای بسیار زیبا کنار تخت جمشید ؛ بهرصورت فقط همین چند قطعه آهن ازشون باقی مونده که جای تأسف داره آخه میتونست به جاذبه ای توریستی تبدیل شه

اسکلت چادرها

اقامتگاه شا. ه و عیالش