...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ مهر ۱۳, جمعه

Kish island

اینم از عکسایی سفر کیش که قولشو داده بودم اول از ساحل مرجان شروع میکنم ، نمیدونید چقدر زیباست


بازار پردیس


خیابان پشت بازار مروارید

بولینگ مریم کیش