...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ آبان ۸, سه‌شنبه

فرار خواهم کرد

دوپا میخوام ؛ که قوی باشند ؛ بتونن بدوون ؛ بتونن فرار کنن ؛ از این روزگار ؛ ناچارم که بمانم ؛ چون پاهایم با قل و زنجیر بسته شدند ؛ کاری هم از دستهایم بر نمی آید ؛ همین

امضا : حاج عبدالکاپیتان زپرتی که هواپیمایش سقوط کرده