...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ آبان ۱۸, جمعه

تقلب

به نوشته ی زیر برگ امتحانی من که استاد نوشتند توجه کنید
نوشتند : سعی کنید از بغل دستی ننویسید
پ.ن : ای دانشجویان از استاد زن برحذر باشید
پ.ن2: امروز یه پارچه کدبانو شدم "سوء تفاهم نشه منظورم از نوع آقاشه" تمام اتاق و آشپزخونه پر لباس چرک و ظرف کثیف بود که حدود دو سه هفته تلمبار شده بود
پ.ن آخر : از همگی بابت نظراتشون راجع به گوشی موبایل ممنون ولی بدتر گیج و دودل شدم
پ.ن : با تشکر از سانی بابت گرفتن غلط های املایی من