...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ آذر ۱۵, پنجشنبه

فرهنگ ما

یه سوال : آیا فرار کردن از مشکل ، اون رو میتونه حل کنه ؟
جواب من : آره میتونه ، یه سری از مشکلات مخصوصاً توی مملکت ما باید ازشون فرار کرد و در صدد حل اونا بر نیومد، چرا؟ چون ریشه در وجود و اصلیت ما داره و به همین راحتی ها قابل حل نیست
پ.ن : منظورم فقط مشکلات فرهنگی و اجتماعیه