...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ آذر ۲۳, جمعه

عذر بدتر از گناه


جمعه ساعت یازده صبح جلوی بستنی فروشی ، در حال خوردن بستنی
گشت پلیس : بستنیتون که تموم شد دیگه اینطرفا نبینمتون