...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ آذر ۱۳, سه‌شنبه

پیرمرد معرکه گیر


هنوز بعد از چندین دهه باز از همون ترفندها برای خندوندنه مردم استفاده میکنه تا شاید بتونه پول سیاهی به زخمهای زندگیش بزنه