...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ شهریور ۱۴, پنجشنبه

14 شهریور

زندگیه هر روز ما میتونه یه معجزه باشه
دو روزه که سرما خوردم ، ترو خدا ببینید یه ویروس که اندازه ی یه اپسیلونم نیست چطور میتونه یه نفرو از پا در بیاره ، بیاید توی این ماه رمضان از خدا بخواییم که همه بیمارها شفا پیدا کنن.
انتخاب واحد این ترمم رو هم انجام دادم ، اگه خدا بخواد به جمع ترم آخری ها پیوستم ، ترم سختی رو در پیش دارم ، مخصوصن که امتحان ِ ایلتسم دارم.