...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ شهریور ۱۱, دوشنبه

دهم شهریور

ميگن عمر سفر كوتاه ! واقعن همينطوره ، سفر نه روزه ما هم به نور تمام شد ، از شانس ما بارون كه نباريد هيچ، هوا به شدت گرم و شرجي بود ، خيلي كلافه شديم ، اما سفر با همين سختياشه كه به ياد ميمونه ! نكته اينجاست كه شمال ديگه شمال قديم نيست ! خشكسالي اومده ، ديگه از اون سرسبزي و تراوت خبري نيست ، حتي خودِ اهاليه اونجا هم ناراحتن ، نميدونم چرا روز به روز داره بدتر ميشه ، خدايا يكم از اين رحمتِ فراوونتو كه به اروپاييها نازل ميكني بفرست اينطرف، قول ميديم ناشكر نباشيم.

شما اين فرم ِ آمار اقتصاد ِ خانوار رو پر كرديد ؟ پدرم با وجود تمام مخالفتهاي من همون روزاي اول فرمو تحويل داد ، تمام اطلاعات رو هم كامل و صحيح وارد كرد ، اما جالب اينجاست كه مسئول ِ تحويل گيرنده كه يه جوون ِ بي ادب بود ميگفت شما دروغ ميگيد و فقط كمي از داراييهاتونو نوشتيد ! تازه گفت بهتون پيشنهاد ميدم اين فرمو تحويل نديد كه فقط واسه مالياته ، پدرم هم در جواب بهش گفت من اين فرمو پر كردم كه حق به حقدار برسه، حالا چه به صورت ماليات چه بصورت ِ از بين رفتن ِ يارانه ما و در كل كساني كه قدرت اقتصاديه بالاتري نسبت به بقيه افراد جامعه دارن، بزار كساييه كه از وضعيت مناسب ِ مالي برخوردار نيستند بتونند از اين امكانات استفاده كنند ، طرف دهنش بسته شد انگار توي عمرش آدم ِ صادق نديده بود، موقع خداحافظي عذرخواهي كرد ، اما من خيلي ناراحت شدم.