...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ آبان ۱, چهارشنبه

Face OFF

جوابهاي من و دوست عزيزم jozeph به پروژه FACE OFF منتشر شد.
با تشكر از دوست خوبم صادق خان جم كه من رو به اين پرو‍ژه دعوت كرد
ميتونيد توي اين صفحه جوابها رو ببينيد