...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

فقط 16 روز دیگه


هر سال همچین موقع هایی همون خره هست که معرف حضورتون ِ توی گل گیر میکنه.پ.ن 1: یکی خدا میدونه یکی کسایی که مکانیک خوندند ، درسی که بشه بگی خوب این درس دیگه آسونه توی این رشته وجود نداره
پ.ن 2: معلوم نیست توی این 16 روز باقی مونده چه به سر من میاد.