...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

بازگشت ِ سانی

فافا کوچولوی شیرین ِ بلاگستان ِ فارسی از خانه ی جدیدش شروع به نوشتن کرد.