...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

شمارش معلوکس یک ماهه

دعای ندبه صبح جمعه به خوبی تموم شد ، کمتر از پارسال خسته شدم ، شاید دلیلش نظم بیشتر بود ، در هر صورت برای همه دوستان دعا کردم ، همه میگفتن سال دیگه نیستی کی این قالی ها رو جابجا کنه ؟ درسته کاپیتان رو در نقش حمال هم دیدیم
درست یک ماه دیگه خداحافظ ، البته اگه مشکلی پیش نیاد ، ویزا به موقع حاضر بشه و بلیط گیرم بیاد، در هر صورت شمارش معکوس شروع شد