...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

اولین وداع

امروز دیگه اینترنت ADSL م قطع میشه ، خواستم دوباره تمدیدش کنم شرکت گفت زیر سه ماه نمیشه ، من هم دو هفته بیشتر نمیخوام که ! بالاخره یه جایی پیدا میکنم که هم آپ کنم هم بهتون سر بزنم .

بعد از چهار روز ، نامه ی پست پیشتازم که پاسپورتم بود رسید ، دیگه خیلی شاکی شده بودم ، پستچی گفت میتونی شکایت کنی ! اما چه فایده...

سوم جون روزی که پرواز دارم همزمان بابا و مامان هم به مکه سفر دارن ، ساعت پروازشون رو هنوز نمیدونم اما با هم توی سالن ترانزیت میریم ...