...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

تا سفری دیگر خداحافظ گوا

سفر به گوا هم با کوله باری از خاطرات و تجربه های جدید به آرشیو زندگیم پیوست


ایستگاه های فطار هندوستان با وجود جمعیت بسیار زیاد اما تمیز و از همه مهمتر خیلی منظم و دقیق

تمام جا و مکان های مسافران از قبل تعیین شدست

پنکه های هر کوپه
همسفری مسلمانم

مسافر کناری من که کل سفر رو به همین شکل خواب بود

طبیعتی که توی دنیا بی نظیره ، در ضمن درهای واگن های قطار هم همیشه بازه و میشه سرت رو بیرون کنی و کلی لذت ببری

سواحل بسیار زیبای گوا ، البته تصوبری از دور که ترویج مسائل غیراخلاق ی نشه

ماساژ زیر آفتاب

این پسره سیگار میکشید کردنش زیر خاک تا عاقبتشو ببینه


قسمتی از سفر رو با اتوبوس های لوکال اومدم که تجربشو داشته باشم

راننده اتوبوس که منو یاد فیلم ای هندی قدیمی انداخت

کافه های بین راهی