...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه

باز هم توپلوف


باز هم توپلوف
باز هم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد