...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ بهمن ۷, چهارشنبه

عجب مرغیه ها ، از اون مرغا


فکر کن سن و سالی ازت گذشته باشه ، توی کشور غریب باشی ، خانواده ات هم اومده باشن چند مدتی که ببیننت ، اونم چی درست یه روز قبل از شروع یک ماه امتحانای نهایی ، آبله مرغون بگیری، الفاتحه...