...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ مرداد ۲۸, یکشنبه

باز هم تقلب

الان بايد سر كلاس باشم ، حوصله اش رو نداشتم اومدم يه سري كافي نت ، ديروز امتحان ميان ترم داشتم يه امتحاني رو هم كه نميخواستم تقلب كنم استاد تقلب رفت البته تقلب نبود يه برگ از جزوه ام بود كه ميخواستم قبل از امتحان يه مرور كنم و توي جيب عقبم گذاشته بودم نميدونم از كجا استاد ديدش و اومد صاف از توي جيبم برداشت ، حالا هفته ي ديگه نمره ها رو ميزنه يا صفر بهم ميده يا نمره ي خوبي ميگيرم حدود دو هفته به پايان ترم تابستون مونده ، تا بيام يه نفس راحت بكشم ترم مهر شروع ميشه

پ.ن : در روز بيست و هفتم آگوست معادل دوم شهريور سياره مريخ يكي از درخشانترين اجرام قابل رويت در آسمان خواهد بود. رويدادي بسيار نادر كه آنرا حلول دو ماه در يك آسمان مينامند. براي مشاهده و رصد اين پديده زيبا دوم شهريور ساعت سي دقيقه نيمه شب نگاهي به آسمان بيندازيد. شايد برايتان جالب باشد بدانيد دفعه بعدي كه اين رويداد جالب را ميتوانيد ببينيد سال 2287 ميلادي خواهد بود. پس تا زنده هستيد اين فرصت را از دست ندهيد