...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۶ دی ۲۲, شنبه

تعویق اجباری امتحانا

امروز که رفتم آموزش دانشگاه دنبال برنامه گرفتن پاسپورت، دیدم ورودی دانشگاه خیلی شلوغه ، نگاه کردم دیدم تاریخ امتحانا کاملاً عوض شده یعنی همشون یکی ده روز عقب کشیده شدند، میگن بخاطر سرماست ولی سرما اینقدر نیست که بخاطرش ده روز امتحانا عقب بیفده ، خلاصه این از امتحانا؛ بعد که رفتم واسه نامه دانشگاه که برای نظام وظیفه و وسیقه پانزده میلیونی ، بعد از دوندگی و اعصاب خوردی "حالا نمیخوام بگم چقدرسنگ جلو پام انداخت" ، دیدم توی نامه نوشته فقط برای گرفتن پاسپورت زیارتی ، آخه من که نمیخوام برم زیارت ، میخوام برم سیاحت !!! به مسئولش که گفتم ، خیلی راحت گفت به من ربطی نداره ، ما فقط همینو میتونیم بهت بدیم ، اشکالی نداره درستش میکنم ، اینقدر میرم دنبالش تا بتونم پاسپورت بین المللی بگیرم