...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ اسفند ۱۶, جمعه

سکه های حدید 1000 ریالی
سکه های جدید 250 و 500 و 1000 ریالی با طرح جدید در اختیار بانکها قرار گرفت، اینم عیدی امسال ما
.
منبع : جام جم