...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ فروردین ۱, شنبه

سالی که نکوست از ...


عجب پیام تبریک عیدی !
چه میکنه این حسین آقآ !