...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۷ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

The dynamic laws of prayer

به نیمه های کتاب قدرت دعا اثر کاترین پاندر رسیدم ، این کتاب راجبه روشهای ساده ولی بسیار کارگشای دعا کردن و آرامش و اثر معجزه آسای اون نوشته شده ، با خوندن این کتاب میفهمید که چقدر تاکنون با خدا بیگانه بودید و تا به امروز چه چیزیو از دست دادید ، ما متاسفانه تا اسم دعا و ارتباط با خدا میاد زود به فکر احکام شرعی و گناه و مرگ و این حرفا می افتیم ، با خودندن این کتاب که در دوجلد و با قیمت شش هزار تومانه دیدی جدید خواهید یافت