...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ فروردین ۱۴, جمعه

داداشی و کاکاشی

13 هم به خیر و خوشی در باغ گذشت.، هوا یه مقدار سرد بود ولی با آتش حل شد .

دیشب و امشب خواهر زادهام یعنی داداشی و کاکاشی پیشم بودن و هستن ، میتونم ذوق و شوقشون رو از اینکه تا صبح بیدارن و هرکاری دلشون بخواد انجام میدن رو حس کنم ، یاد دوران بچگی خودم میفتم که چقدر حال میکردم شب رو خونه یکی از اقوام تا صبح بیدار می موندم و بازی میکردیم ، این تعطیلات هم فرصتی براشون شد. از شنبه باز باید برن مدرسه ...