...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ فروردین ۱۲, چهارشنبه

بیکاری بد دردیه


از سر بیکاری پناه به سریال لاست آوردم ، دیگه شب و روز جاشونو با هم عوض کردن