...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۵ بهمن ۱۸, چهارشنبه

این روزا

دانشگاه شده ابزاری برای به تعویق انداختن سربازی ! (از بیانات کاپیتان) خوب واسه من که خوبه چون دارم کارامو راستو ریس میکنم که اقامتم درست بشه و خداحافظ. امروز بعدازظهر هم با استاد فرانسه قرار دارم که ساعت های آزادمونو چک کنیم. از ترم آینده من هم دانشگاه میرم هم کلاس زبان انگلیسی هم کلاس فرانسوی. حسابی میخوام از وقتم تا قبل از خدمت مقدس (یاهمون اجباری قدیم)استفاده کنم. تو این روزای بین ترم هم که خیرسرم خواستن یه مسافرتی برم یا خوابیدم یا دنبال گرفتن واحد دانشگاه از اینترنتم آخه طرح نوی دانشگاه اینه که روزی یک ساعت به هر رشته ای اجازه ی انتخاب واحد میده . این سرنوشت اوناییه که برن دانشگاه
دانشجو استاد