...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۵ بهمن ۲۵, چهارشنبه

سفر به كرمان

تا 3 ساعت ديگه دارم ميرم كرمان پيش بروبچ قديمي ... راستش دلم براشون خيلي تنگ شده . دوربينم رو ميبرم. امروز تو اخبار شنيدم تو زاهدان عمليات تروريستي شده خدا رحم كنه سالم برم و برگردم. ميدونم كه امشب تو اتوبوس خوابم نمي بره. جاي همتون خاليه
پ ن : اين چند روز هم اينترنت نداشتم كه بهتون سر بزنم ببخشيد