...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۵ اسفند ۴, جمعه

به زبان عکس

ميدان آزادی کرمان


ميدان آزادی کرمان

پل هوايی با پله برقی کرمان
(نه بابا پيشرفت کردن)

سر در دانشگاه رها واحد کارمانيا

پ.ن : يه سری عکس از شيراز انداختم که خيلی باحاله تو پست بعدی ميزارم