...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ خرداد ۱۹, سه‌شنبه

خونه و دانشگاهم

اینجا آپارتمانی هست که اجاره کردم ، طبقه آخر اون بالا ، یه خوابه هست

نمای شهر از جلوی در خونه ی مناینجا هم دانشگاهماینجا هم دانشکده من

پ.ن : فکر نکنم هیچ کشوری خیابوناش به اندازه ی هندوستان اینقدر شلوغ و پر هرج و مرج باشه ، ماشیناشونم همیچین دود میکنن بیاو ببین.
پ.ن 2 : امروز رفتم پلیس هم رجیستر کردم ، یه هفت هشت تایی خارجی اونجا بودم که میخواستن رجیستر کنن ، یکیشون آلمانی بود ، باهاش که صحبت میکرم ، میگفت خانمش هندیه و اونم اومده هندوستان زندگی کنه ، بعدازظهر هم یه موبایل وداقون گرفتم ، دیگه از فردا میفتم دنبال خرید وسایل خونه