...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

تفریحات سالم

این روزا تا وقت آزاد پیدا میکنم میرم سروقت بازی بیلیارد اینترنتی ، که به صورت آنلاین با مردم دنیا میشه بازی کرد و البته هم زمان میتونی باهاشون هم صحبت کنی ...
وحشتناک اعتیاد آوره و البته مهیج