...............
براي آنان که مفهوم پرواز را نمي فهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر مي شوي.

۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه

آخه الاغ ...

آخه ابنم شد تبلیغ ؟ شما بودید میرفتید مرکز اینا ؟ یه بلانسبت هم روی این تابلوی تبلیغشون ننوشتند !!! اینجا هندوستانه دیگه